TABELA OPŁAT

OPŁATY KONFERENCYJNESTUDENCI PSYCHOLOGII I MEDYCYNY
ORAZ UCZESTNICY 4-LETNIEGO KURSU
PSYCHOTERAPII AKREDYTOWANEGO
PRZEZ PTPSYCHIATRYCZNE
lub PTPSYCHOLOGICZNE
CZŁONKOWIE JEDNEJ Z TRZECH SEKCJIPOZOSTAŁE OSOBY
wpłata do 30.04.2019390 PLN 490 PLN 590 PLN
wpłata do 30.06.2019490 PLN650 PLN750 PLN
wpłata do 31.08.2019590 PLN780 PLN850 PLN
wpłata do 10.10.2019670 PLN870 PLN950 PLN
wpłata po 10.10.2019990 PLN990 PLN990 PLN

Wpłat z dopiskiem „konferencja 2019” prosimy dokonywać na konto:74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Sekcja Psychoterapii PTP
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa


Opłaty zniżkowe przysługują członkom sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego, którzy mają opłacone składki do roku 2019 włącznie.

Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbnika sekcji Marii Marquardt maria.marquardt@wp.pl


Członkowie SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbników swoich sekcji.


WAŻNE:

Równocześnie z wpłatą opłaty konferencyjnej należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny ze strony konferencji  www.2019.trojkonferencja.com/formularz-rejestracyjny/


Zwrot dwóch najniższych opłat jest możliwy do 15 lipca 2019. Po tym terminie możliwe jest przekazanie zarezerwowanego opłatą miejsca innej osobie.