Na program konferencji złożą się wystąpienia plenarne, warsztaty, sympozja i dyskusje plenarne oraz panelowe. Konferencja rozpocznie się w piątek, 18.X o godzinie 14.30, zakończy w niedzielę 20.X również o 14.30.
Szczegółowy program przedstawimy do 31.05.